پریدن از روی نوار فرمان ها
ورود به سيستم
پیوند به محتوای اصلی
تغییر رمز
ورود به سيستم

 دفتر برنامه ریزی آموزشی مهارتی 
 
سی و دومین جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی-کاربردی برگزار شد.
بارگذاری کلیه برنامه های درسی بازنگری شده در سایت برنامه درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی
 

 

 

 

آرشیو اخبار

 


 

 
 
 

 
 
 
 
پیوندها
 
 
لیست پژو هشگاه ها
لیست دانشگاه ها
 
پارک های علمی و فناوری
دفتر برنامه ریزی آموزش عالی
دفتر برنامه ریزی آموزشی پیام نور
سازمان سنجش آموزش کشور
سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور
سایت ریاست جمهوری