آخرین اخبار

مراسم افتتاحیه چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد

مراسم افتتاحیه چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه جامع ...

چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه جامع علمی کاربردی با روشن کردن مشعل بازی ها آغاز شد
نشست دبیران شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویی واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزارشد

نشست دبیران شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویی واحدهای استانی ...

نشست دبیران شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویی واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزارشد
برگزاری جشنواره فرهنگی هنری مدیریت پسماندها

برگزاری جشنواره فرهنگی هنری مدیریت پسماندها

برگزاری جشنواره فرهنگی هنری مدیریت پسماندها