آخرین اخبار

نهمین جلسه شورای تخصصی آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نهمین جلسه شورای تخصصی آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نهمین جلسه شورای تخصصی آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار گردید
تایید نهایی متقاضیان تدریس تجربی رشته آرایش و پیرایش در هیأت ممیزه دانشگاه

تایید نهایی متقاضیان تدریس تجربی رشته آرایش و پیرایش در ...

تایید نهایی ۲۴ نفر از متقاضیان تدریس تجربی رشته آرایش و پیرایش از گروه مدیریت و خدمات اجتماعی در هیأت ...
دومین سری از جلسات کمیته منطقه ای دفتر گسترش آموزش عالی مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی در حال برگزاری است

دومین سری از جلسات کمیته منطقه ای دفتر گسترش آموزش ...

دومین سری از جلسات کمیته منطقه ای دفتر گسترش آموزش عالی مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور مدیران ستاد ...