آخرین اخبار

علیرضا جمالزاده، سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی و دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی-کاربردی اعلام کرد

علیرضا جمالزاده، سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی و دبیر شورای ...

در جلسه 257 شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی- کاربردی سه برنامه در مقطع کاردانی ناپیوسته حرفه ای در ...
برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته حرفه ای " حسابداری سلامت" دردویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی- کاربردی به تصویب رسید.

برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته حرفه ای " حسابداری سلامت" ...

برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته حرفه ای " حسابداری سلامت" به تصویب رسید.
دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی- کاربردی به ریاست جناب آقای دکتر امید، رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی برگزار گردید

دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی ...

دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی برگزار شد