آخرین اخبار

تضمین کیفیت در آموزش های دانشگاه جامع علمی کاربردی دلیل افزایش جذب دانشجو نسبت به سایر دانشگاهها است.

تضمین کیفیت در آموزش های دانشگاه جامع علمی کاربردی دلیل ...

دکتر حاتمی معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، تضمین کیفیت در آموزش های دانشگاه جامع علمی کاربردی ...
اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای " ناپیوسته " نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی سال تحصیلی 97-96

اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی دوره مهندسی فناوری و کارشناسی ...

اسامی پذیرفته شدگان نهایی دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای " ناپیوسته " نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ...
بازدید دکتر حاتمی معاونت نظارت وسنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور به همراه دکتر لطیفی ریاست واحداستانی اردبیل از مراکز آموزشی تحت نظارت

بازدید دکتر حاتمی معاونت نظارت وسنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی ...

بازدید دکتر حاتمی معاونت نظارت وسنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور به همراه دکتر لطیفی ریاست واحداستانی اردبیل از مراکز ...