1508678357-2.png

بیش از ۴۰۰٫۰۰۰ دانشجو

1515246673-1.png

نزدیک به ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ دانش آموخته

1508678370-3.png

بیش از ۸۵۰ مرکز آموزش علمی-کاربردی

1508678380-4.png

بیش از ۸۰۰ رشته تحصیلی