اخبار دانشگاه

1508678357-2.png
بیش از ۴۰۰٫۰۰۰ دانشجو
1515246673-1.png
نزدیک به ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ دانش آموخته
1508678370-3.png
بیش از ۸۵۰ مرکز آموزش علمی-کاربردی
1508678380-4.png
بیش از ۸۰۰ رشته تحصیلی