گالری دانشگاه

۰۲ خرداد ۱۳۹۶ ۳
شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت باد
دانشگاه جامع علمی کاربردی ، بیش از  ۸۵۰  واحد آموزشی در کل کشور
دانشگاه جامع علمی کاربردی ، مهارت آموزی در راستای ایجاد اشتغال