دروس

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۱٬۹۱۰ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
-روانشناسی بالینیکارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعیکارشناسیپودمانی
-زبان تخصصیکارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعیکارشناسیپودمانی
-نظریه های مددکاری اجتماعیکارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعیکارشناسیپودمانی
(آزمایشگاه)زبان تخصصیمهندسی فناوری محیط زیست-بازیافت پسماندکارشناسیترمی
(آزمایشگاه)زبان تخصصیمهندسی فناوری محیط زیست-کنترل آلاینده هاکارشناسیترمی
(آزمایشگاه)زبان تخصصیمهندسی فناوری کنترل آلاینده های محیط زیستکارشناسیپودمانی
(CRM)مدیریت پروازیمهندسی تکنولوژی هوانوردی گرایش خلبانی(CPL_IR)کارشناسیپودمانی
(زبان تخصصی درسیستم های سویچ(عملی و نظریمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقالکارشناسیترمی
(سازمان کامپیوتر و کاربرد آن درسیستم های مخابراتی(عملی ونظریمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقالکارشناسیترمی
(سیستم های انتقال شهری وراه دور(عملی ونظریمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقالکارشناسیترمی
(کارگاه مخابرات(عملیمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقالکارشناسیترمی
(محاسبات عددی و برنامه سازی پیشرفته(عملی و نظریمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقالکارشناسیترمی
آ زمایشگاه شیمی عمومیمهندسی فناوری تولید و فرآوری محصولات زنبور عسلکارشناسیپودمانی
آب رسانی در عملیات اطفاآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
آب رسانی و توزیع آب شهریکاردانی فنی عمران-شبکه و تصفیه خانه آبکاردانیترمی
آب رسانی و توزیع آب شهریعمران-آب و فاضلاب گرایش شبکه و تصفیه خانه آبکاردانیترمی
آب رسانی و توزیع آب شهریعمران-آب و فاضلاب گرایش شبکه و تصفیه خانه آبکاردانیپودمانی
آب رسانی و توزیع آب شهریکاردانی فنی عمران-شبکه و تصفیه خانه آبکاردانیپودمانی
آب سازی و تصفیه پساب داروییکاردانی فنی صنایع دارویی-تولید داروکاردانیترمی
آب و پس آب در صنایع شیر و فرآورده های لبنیکاردانی فنی صنایع غذایی-شیر و فرآورده های لبنیکاردانیترمی