مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد14تهران

استانتهران
آدرسخیابان کریم خان زند-خیابان نجات اللهی-کوچه شهید حسین الهی پلاک ۱۰
تلفن۸۸۹۰۳۸۶۸
نوعخصوصی
شماره فکس۸۸۹۰۳۸۷۰
آدرس وب سایتwww.14uast.ac.ir
آدرس ایمیلvahede14tehran@yahoo.com

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد14تهران

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
روابط عمومیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۰
کاردانی حرفه ای امور بورسمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای ویراستاریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای گویندگی و دوبلهفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت بورسمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۷۰