کارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانی

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی

دروس رشته کارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
ادبیات نمایشی و شناخت اساطیر و فولکلورکارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانیکارشناسیپودمانی
اصول و فنون مذاکرهکارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانیکارشناسیپودمانی
انیمیشن و رسانهکارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانیکارشناسیپودمانی
باند سازی میکس صداکارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانیکارشناسیپودمانی
تاریخچه انیمیشن در ایران و جهانکارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانیکارشناسیپودمانی
تحلیل فیلمکارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانیکارشناسیپودمانی
تکنولوژی های نوین متحرک سازیکارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانیکارشناسیپودمانی
تکنیک های انیمیشنکارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانیکارشناسیپودمانی
تکنیک های انیمیشنکارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانیکارشناسیپودمانی
تولید انیمیشن(مدیریت تولید)کارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانیکارشناسیپودمانی
داستان نویسیکارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانیکارشناسیپودمانی
زبان تخصصیکارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانیکارشناسیپودمانی
زیبایی شناسی انیمیشنکارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانیکارشناسیپودمانی
شناخت موسیقی کلاسیک و ایرانیکارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانیکارشناسیپودمانی
طراحی پایهکارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانیکارشناسیپودمانی
فیلم نامه نویسی انیمیشنکارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانیکارشناسیپودمانی
فیلم نامه نویسی سینمای رئالکارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانیکارشناسیپودمانی
فیلمبرداری و تصویربرداری انیمیشنکارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانیکارشناسیپودمانی
کاربینیکارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانیکارشناسیپودمانی
کارگاه بازیگری و بازی سازیکارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانیکارشناسیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته کارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانی

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۲خراسان رضویخراسان رضویساختمان شماره ۱:مشهد-بلوار ملک آباد-خیابان نسترن-نسترن ۷-پلاک ۶۱/۶۳-ساختمان شماره ۲:مشهد،بلوار سجاد،خیابان نیلوفر،نیلوفر۱-ساختمان شماره ۳:بلوار شهید صادقی-صادقی۱۵ پلاک۷و۹۷۶۱۴۳۷۱-
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۳۸تهرانتهرانتهران-خیابان فاطمی-انتهای خیابان پروین اعتصامی-نبش کوچه آونگ-پ ۵۹۸۸۰۰۶۰۵۹