رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۹۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
آب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیصنعتکاردانیترمی
آب شناسی گرایش آبهای سطحیصنعتکاردانیترمی
آزمایشگاه صنایع سرامیکصنعتکاردانیپودمانی
آزمایشگاه صنایع سرامیکصنعتکاردانیترمی
آزمایشگاه صنایع سرامیکصنعتکاردانیترمی
آزمون فلزاتصنعتکاردانیترمی
آزمون فلزاتصنعتکاردانیپودمانی
آلودگی محیط زیستصنعتکارشناسیپودمانی
آلودگی محیط زیستصنعتکارشناسیترمی
اپتیکصنعتکاردانیترمی
اپتیکصنعتکاردانیپودمانی
اجرای ساختمانهای بتنیصنعتکاردانیترمی
ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)صنعتکاردانیپودمانی
ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)صنعتکاردانیترمی
استخراج معدنصنعتکاردانیترمی
استخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیصنعتکاردانیترمی
استخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگصنعتکاردانیترمی
استخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیصنعتکاردانیترمی
استخراج معدن گرایش ایمنی در معادنصنعتکاردانیترمی
استخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیصنعتکاردانیترمی