اخبار ستاد

پیام ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی به مناسبت آغاز هفته پژوهش

پیام ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی به مناسبت آغاز هفته پژوهش جدید

با عنایت به گذشت ربع قرن از تأسیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی و توسعه بالنده آن، اینک وقت آن رسیده است که برنامه‌ها مورد بازنگری قرار گیرد و مسیر برای رسیدن به دانشگاه نسل سومی هموار شود.

ادامه مطلب