ریاست

سوابق علمی و اجرایی دکتر محمد حسین امید

نام و نام خانوادگی:

 محمد حسین امید

مرتبه علمی:

 استاد پایه 31

تحصیلات :

محل تحصیل :

کارشناسی

تاسیسات آبیاری - دانشگاه تهران

 کارشناسی ارشد

 سازه های آبی - دانشگاه تربیت مدرس

دکتری

 عمران، هیدرولیک - دانشگاه UMIST انگلستان

سوابق علمی و پژوهشی:

 انتشار 25  مقاله علمی پژوهشی (ISI) در مجلات بین المللی و 45 مقاله علمی پژوهشی و

ISC)) در مجلات داخلی

 انتشار بیش از 45مقاله در کنفرانس‌های بین المللی خارجی و داخلی

 عضو هیات تحریریه 4 مجله علمی پژوهشی

 راهنمایی و مشاوره بیش از40 پایان‌نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

 عضو انجمن بین المللی تحقیقات هیدرولیک ( IAHR )

 عضو انجمن هیدرولیک ایران

تعداد کتب چاپ شده :

 4 جلد کتاب ترجمه – انتشارات دانشگاه تهران

 

 

سوابق  اجرایی:

 مسئول جهاد سازندگی شهرستان نظر آباد،  60-1359

مسئول کمیته کشاورزی جهاد سازندگی شهرستان کرج،  61-1360

مسئول جهاد دانشگاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران،  63-1361

عضو شورای مرکزی و مسئول بخش اداری و مالی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 70-1363

عضو شورای مرکزی و دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، 99-1998

معاون اداری و مالی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران،  72-1370 و 75-1374

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران،  84-1382

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران،  87-1384

مدیر طرح توسعه دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران، 92-1386

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 90-1387

رئیس پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران،  92-1389

سرپرست دانشگاه تهران از بهمن 1392 تا تیرماه 1393

معاون اداری، مالی و توسعه منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از شهریور ماه 1392 تا کنون

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی از تیرماه 1395

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از دوم بهمن ماه 1395