پریدن از روی نوار فرمان ها
ورود به سيستم
پیوند به محتوای اصلی
 

 نمایش اخبار پرتال

 
برگزاری اولین گردهمایی ائمه جماعت دانشگاه جامع علمی کاربردی سراسر کشور در مشهد مقدس
132 :تعداد بازدید 92/12/10 :تاریخ
دومین نشست سراسري هیئات مذهبی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی
134 :تعداد بازدید 92/12/1 :تاریخ
برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع حجاب الزام یا ضرورت توسط دفتر نهاد رهبری واحد استان تهران در مرکز علمی کاربردی پیشتازان آیین زندگی
139 :تعداد بازدید 92/10/29 :تاریخ
بازدید حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رمضانی معاون نهاد رهبری دانشگاه جامع به همراه جناب آقای غفاری مدیر فرهنگی واحد استان تهران از مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 23 تهران
136 :تعداد بازدید 92/10/28 :تاریخ
بازدید حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رمضانی معاون نهاد رهبری دانشگاه جامع به همراه جناب آقای غفاری مدیر فرهنگی واحد استان تهران از مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 47 تهران
134 :تعداد بازدید 27/10/92 :تاریخ
برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع رابطه دختر و پسر توسط دفتر نهاد رهبری واحد استان تهران در مرکز علمی کاربردی دانشسار
168 :تعداد بازدید 92/10/3 :تاریخ
بازدید حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رمضانی معاون نهاد رهبری دانشگاه جامع به همراه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه از مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 15 تهران
120 :تعداد بازدید 26/9/92 :تاریخ
بازدید حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رمضانی معاون نهاد رهبری دانشگاه جامع به همراه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه 92 از مرکز علمی کاربردی خانه کارگر شهر قدس
198 :تعداد بازدید 92/9/20 :تاریخ
اقامه نماز جماعت به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رمضانی معاون نهاد رهبری دانشگاه جامع در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 13تهران
105 :تعداد بازدید 92/8/15 :تاریخ
اقامه نماز جماعت به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رمضانی معاون نهاد رهبری دانشگاه جامع در مرکز علمی کاربردی چرم تهران
100 :تعداد بازدید 17/7/92 :تاریخ
بازدید حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رمضانی معاون نهاد رهبری دانشگاه جامع به همراه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه از مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 38 تهران
92 :تعداد بازدید 92/7/9 :تاریخ
بازدید حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رمضانی معاون نهاد رهبری دانشگاه جامع به همراه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه از مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 14 تهران
98 :تعداد بازدید 6/8/92 :تاریخ
بازدید حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رمضانی معاون نهاد رهبری دانشگاه جامع به همراه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه از مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 6 تهران
107 :تعداد بازدید 14/6/1392 :تاریخ
بازدید حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رمضانی معاون نهاد رهبری دانشگاه جامع به همراه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه از مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 29 تهران
106 :تعداد بازدید 2/6/1392 :تاریخ
بازدید حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رمضانی معاون نهاد رهبری دانشگاه جامع به همراه مسئول بسیج دانشجویی مدیر فرهنگی دانشگاه از مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 تهران
86 :تعداد بازدید 21/3/92 :تاریخ
اعزام کاروان زیارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی به کربلای معلی
203 :تعداد بازدید 10/4/92 :تاریخ
مسئول هیئات مذهبی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد.
127 :تعداد بازدید 92/3/21 :تاریخ
اولین نشست هیئت های مذهبی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار گردید
103 :تعداد بازدید 20/12/91 :تاریخ
اکران مستند جنجالی "پوستین وارونه"
176 :تعداد بازدید 12/12/91 :تاریخ
بازدید حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رمضانی معاون نهاد رهبری دانشگاه جامعاز مرکز علمی کاربردی آموزش و پژوهش صنایع ایران
101 :تعداد بازدید 1/12/91 :تاریخ