پریدن از روی نوار فرمان ها
ورود به سيستم
پیوند به محتوای اصلی
 

 نمایش اخبار پرتال

 
گزارش تصویری برگزاری مراسم تعزیه در مرکز غلات ایران
21 :تعداد بازدید 1393/9/1 :تاریخ
برگزاری کرسی آزاد اندیشی مد و مدگرایی در مرکز هلال ایران
23 :تعداد بازدید 1393/8/28 :تاریخ
گزارش تصویری حلقه های معرفت با موضوع عید غدیر مرکز 37
17 :تعداد بازدید 1393/8/27 :تاریخ
توانمند سازی استادان با موضوع اخلاق حرفه ای در مرکز 34
19 :تعداد بازدید 1393/8/26 :تاریخ
گزارش تصویری از مراسم تعزیه خوانی در مرکزپیشتازان آئین زندگی
22 :تعداد بازدید 1393/8/25 :تاریخ
حلقه های معرفت با موضوع غدیر خم در مرکز 13
19 :تعداد بازدید 1393/8/25 :تاریخ
توانمندی استادان با موضوع اخلاق حرفه ای در مرکز شهرداری رودهن
20 :تعداد بازدید 1393/8/25 :تاریخ
گزارش تصویری از مراسم تعزیه خوانی در مرکز علمی کاربردی 47
20 :تعداد بازدید 1393/8/25 :تاریخ
کرسی آزاد اندیشی با موضوع مد و مد گرایی در مرکز 13
19 :تعداد بازدید 1393/8/25 :تاریخ
کارگاه توانمندی مدرسان با موضوع اخلاق حرفه ای در مرکز 13
26 :تعداد بازدید 1393/08/25 :تاریخ
گزارش تصویری مراسم تعزیه خوانی در مرکز علمی کاربردی واحد 11
26 :تعداد بازدید 1393/08/21 :تاریخ
دومین جشنواره طرح ملی ملکوت
22 :تعداد بازدید 1393/08/20 :تاریخ
کرسی آزاد اندیشی حجاب آری یا نه در مرکز 47
41 :تعداد بازدید 1393/08/19 :تاریخ
حلقه معرفت با موضوع غدیر در مرکز علمی کاربردی خانه کارگر
19 :تعداد بازدید 1393/08/18 :تاریخ
کارگاه توانمند سازی استادان در مرکز تیبا
38 :تعداد بازدید 1393/08/17 :تاریخ
سومین جشنواره کتابخوانی سبک زندگی تا 2 دی ماه تمدید شد.
31 :تعداد بازدید 1393/08/16 :تاریخ
کارگاه توانمند سازی استادان در مراکز علمی کاربردی برگزار شد
22 :تعداد بازدید 1393/08/15 :تاریخ
کرسی های آزاد فکری به روایت تصویر
23 :تعداد بازدید 1393/08/13 :تاریخ
اهداء بسته های فرهنگی پیام محراب
92 :تعداد بازدید 1393/8/10 :تاریخ
آغاز ثبت نام عمره دانشجویی
105 :تعداد بازدید 1393/08/01 :تاریخ