آخرین اخبار

انتصاب نایب رئیس و دبیر کل چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال دانشگاه جامع علمی کاربردی

انتصاب نایب رئیس و دبیر کل چهارمین کنگره ملی آموزش ...

دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در حکمی دکتر مهدخت بروجردی علوی را به عنوان نایب ...
انتصاب سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

انتصاب سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

دکتر مهدخت بروجردی علوی به عنوان سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب شد.
برگزاری کارگاه آموزشی سامانه  جامع آموزش و سامانه رتبه بندی پژوهشی، فناوری و کارآفرینی دانشگاه جامع

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه جامع آموزش و سامانه رتبه ...

کارگاه آموزشی سامانه جامع آموزش و سامانه رتبه بندی پژوهشی، فناوری و کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.

اطلاعیه ها