آخرین اخبار

راه اندازی سامانه یکپارچه کتابخانه دانشگاه جامع علمی­ کاربردی

راه اندازی سامانه یکپارچه کتابخانه دانشگاه جامع علمی­ کاربردی

سامانه یکپارچه کتابخانه دانشگاه جامع علمی­ کاربردی، راه اندازی می­ شود.
سامانه ثبت و امتیازدهی فعالیت های پژوهش، فناوری و کارآفرینی دانشگاه جامع راه­ اندازی شد

سامانه ثبت و امتیازدهی فعالیت های پژوهش، فناوری و کارآفرینی ...

به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد فعالیت دانشگاه و برگزاری هفتمین جشنواره ملی علمی­ کاربردی در مهرماه سال جاری، سامانه ...
رونمایی از دو کتاب مهارت های مشترک و مجموعه قوانین و مقررات پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی

رونمایی از دو کتاب مهارت های مشترک و مجموعه قوانین ...

در نخستین نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای دانشگاه جامع علمی­ کاربردی از دو کتاب مهارت های مشترک و مجموعه قوانین و ...