پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
عمليات سايتاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).باز کردن منو حرکت به ست بالا
تغییر رمز
ورود به سيستم
نما: 
      آيتمها آخرين اصلاح

  ليست ها

Content and Structure Reports Content and Structure Reports  Use the reports list to customize the queries that appear in the Content and Structure Tool views  7 3 سال قبل
NewsArchive NewsArchive    خارجی * 3 سال قبل
NewsArchives NewsArchives    خارجی * 3 سال قبل
Reusable Content Reusable Content  Items in this list contain HTML or text content which can be inserted into web pages. If an item has automatic update selected, the content will be inserted into web pages as a read-only reference, and the content will update if the item is changed. If the item does not have automatic update selected, the content will be inserted as a copy in the web page, and the content will not update if the item is changed.  3 3 سال قبل
Workflow Tasks Workflow Tasks  This system library was created by the Publishing feature to store workflow tasks that are created in this site.  0 3 سال قبل
آرشیو اخبار آرشیو اخبار    16 3 سال قبل
آرشیو اخبار جدید آرشیو اخبار جدید    خارجی * 2 سال قبل
اخبار دانشگاه اخبار دانشگاه  شرح خبر دانشگاه  1 2 سال قبل
اعلانات اعلانات  از ليست اعلانات برای ارسال پيام به صفحه اول سايت خود استفاده کنيد.   1 3 سال قبل
پيوندها پيوندها  از ليست پيوندها برای نگهداری پيوندهايی که ممکن است برای اعضای گروهتان جالب و سودمند باشد استفاده کنيد.  0 3 سال قبل
تقويم تقويم  جهت اطلاع از جلسات در پيش رو، موعد پايان کارها و ساير رويدادهای مهم از ليست تقويم استفاده کنيد.  0 3 سال قبل
لیست اخبار لیست اخبار    0 3 سال قبل
وظایف وظایف  برای پيگيری کارهايی که تيم شما نيازمند تکميل آنهاست از ليست وظايف استفاده کنيد.  0 3 سال قبل
*  داده ها برای این لیست در مخزن خارج از SharePoint قرار می گیرند شمارش آیتم برای این لیست ها امکان پذیر نیست.