پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
حرکت به ست بالا
تغییر رمز
ورود به سيستم

بخش دسترسی سریع

 

 نمایش اخبار پرتال

 
پذیرش دوره کاردانی مهرماه سال 1393 دانشگاه جامع علمی کاربردی
97 :تعداد بازدید 1393-04-30 :تاریخ
جلسه شورای آموزشی واحد استانی
44 :تعداد بازدید 1393-04-25 :تاریخ
دومین کمیته سافات واحد استانی در سال جاری
87 :تعداد بازدید 1393-04-16 :تاریخ
برگزاری شورای آموزشی واحد استانی
97 :تعداد بازدید 1393-04-10 :تاریخ
برگزاری کمیته حمایت از طرح های انجمن علمی
82 :تعداد بازدید 1393-04-03 :تاریخ

 
 
 

   

 
 
 
                                    
 
 
 
thumb2_33047.jpg


            
 
                   
                               سامانه ساتب
                         


                              سامانه سجاد
                            
sajad.gif
                                                                                                   
               سامانه ملی کارآموزی
                                                                                
karamozi.png
                                                        حکمت مطهر                    
                                                                                                      
hekmat.JPG
                                                                                                 
             مناسبت ها
                                                                                                         
                                                                                               ​