{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآب و پساب در صنایع شیر و فرآورده های لبنی
نام رشتهکاردانی فنی صنایع شیر و فرآورده های لبنی
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودماناصول فنی صنایع شیر و فرآورده‌های لبنی
کد درس۳۲۰۲۰۳۰۰۶۰۱۱۳۲
تعداد واحد نظری۱
ساعت نظری۱۶
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}