{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درساقتصاد خرد
نام رشتهکاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانحسابداری مقدماتی
کد درس۱۲۰۱۰۱۸۰۱۰۱۳۰۱
تعداد واحد نظری۳
ساعت نظری۴۸
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}