{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسکارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی
نام رشتهکاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودماناینترنت مقدماتی
کد درس۲۲۰۲۰۳۶۰۳۰۴۱۱۰
تعداد واحد نظری۰
ساعت نظری۰
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۴۸
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}