{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآزمایشگاه شیمی تجزیه
نام رشتهکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذایی
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانشیمی و میکروبیولوژی پایه
کد درس۲۲۰۲۰۳۴۰۲۰۵۱۱۳
تعداد واحد نظری۰
ساعت نظری۰
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}