{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآزمایشگاه شیمی عمومی
نام رشتهکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتی
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانپایه
کد درس۲۲۰۲۰۳۵۰۱۰۴۱۰۵
تعداد واحد نظری۰
ساعت نظری۰
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}