{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسبیولوژی سلولی و ملکولی
نام رشتهکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتی
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانپایه
کد درس۲۲۰۲۰۳۵۰۱۰۱۱۰۶
تعداد واحد نظری۱
ساعت نظری۱۶
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}