{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآبیاری مکانیزه سطحی
نام رشتهمهندسی فناوری توزیع و مصرف آب کشاورزی
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانطراحی شبکه ها و سیستم های آبیاری
کد درس۳۲۰۴۰۰۶۰۳۰۱۲۱۳
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}