{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درس-روانشناسی بالینی
نام رشتهکارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعی
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودماناصول مددکاری اجتماعی
کد درس۱۲۰۳۰۱۲۰۳۰۱۲۱۲
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}