{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآزمایشگاه مقاومت مصالح
نام رشتهمهندسی فناوری عمران-راهسازی
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانپایه3
کد درس۲۲۰۴۰۰۴۰۳۰۴۱۰۷
تعداد واحد نظری۰
ساعت نظری۰
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۴۸
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}