{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسبانک اطلاعاتی کاربردی
نام رشتهمهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانمهندسی نرم افزار
کد درس۲۲۰۴۰۳۲۰۲۰۲۲۰۵
تعداد واحد نظری۱
ساعت نظری۱۶
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۴۸
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}