{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درستجارت الکترونیکی
نام رشتهمهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانمهندسی نرم افزار
کد درس۲۲۰۴۰۳۲۰۲۰۱۲۰۷
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}