{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسسیستم های اطلاعات مدیریت
نام رشتهمهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانمدیریت فناوری اطلاعات
کد درس۲۲۰۴۰۳۲۰۴۰۲۳۱۵
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۴۸
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}