{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآب و پس آب در صنایع شیر و فرآورده های لبنی
نام رشتهکاردانی فنی صنایع غذایی-شیر و فرآورده های لبنی
مقطعکاردانی
پودمانترمی
نوع درساختصاصی
نام پودمانترمی
کد درس۳۱۰۲۰۴۰۰۳۰۱۱۳۰
تعداد واحد نظری۱
ساعت نظری۱۶
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}