{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درساصول برنامه ریزی و کنترل بودجه دولتی
نام رشتهکاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی
مقطعکاردانی
پودمانترمی
نوع درساختصاصی
نام پودمانترمی
کد درس۱۱۰۱۰۲۳۰۳۰۳۲۱۸
تعداد واحد نظری۱
ساعت نظری۱۶
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}