{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسبرنامه نویسی مقدماتی
نام رشتهکاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
مقطعکاردانی
پودمانترمی
نوع درساصلی
نام پودمانترمی
کد درس۲۱۰۱۰۴۳۰۲۰۳۳۰۴
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}