{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآشنایی با اصول راهسازی وراهداری
نام رشتهمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداری
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانپایه1
کد درس۲۲۳۰۱۷۰۱۰۱۲۰۵
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}