{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآزمایشگاه ماشین های الکتریکی۱
نام رشتهمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیع
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانماشین های الکتریکی
کد درس۲۲۳۰۲۰۰۲۰۵۱۰۹
تعداد واحد نظری۰
ساعت نظری۰
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}