{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسبررسی سیستم های قدرت۲
نام رشتهمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیع
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانسیستم های قدرت
کد درس۲۲۳۰۲۰۰۳۰۱۳۱۳
تعداد واحد نظری۳
ساعت نظری۴۸
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}