{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسحفاظت سیستم های قدرت
نام رشتهمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیع
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانرله و حفاظت
کد درس۲۲۳۰۲۰۰۴۰۱۲۱۴
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}