{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درستجهیزات پست
نام رشتهمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیع
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانرله و حفاظت
کد درس۲۲۳۰۲۰۰۴۰۲۳۱۸
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۴۸
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}