{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآزمایشگاه حفاظت سیستم های قدرت
نام رشتهمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیع
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانرله و حفاظت
کد درس۲۲۳۰۲۰۰۴۰۵۱۱۶
تعداد واحد نظری۰
ساعت نظری۰
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}