{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسپروژه
نام رشتهمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیع
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانپروژه و کارآموزی
کد درس۲۲۳۰۲۰۰۶۰۸۳۲۵
تعداد واحد نظری۰
ساعت نظری۰
تعداد واحد عملی۳
ساعت عملی۱۴۴
شیوه اجرای درسپروژه
\n\n\n"}