{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآتشباری در معادن زیرزمینی
نام رشتهمهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیر زمینی
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانمهندسی عملیات
کد درس۲۲۳۰۳۰۰۳۰۱۲۱۶
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}