{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسامنیت شبکه های کامپیوتری
نام رشتهمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازی
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانشناخت شبکه های کامپیوتری
کد درس۲۲۳۰۴۴۰۲۰۱۳۰۷
تعداد واحد نظری۳
ساعت نظری۴۸
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}