{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درساخلاق حرفه ای
نام رشتهمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازی
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانمدیریت پروژه های شبکه های کامپیوتری
کد درس۲۲۳۰۴۴۰۷۰۱۱۲۴
تعداد واحد نظری۱
ساعت نظری۱۶
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}