{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآبیاری تحت فشار
نام رشتهتوزیع و مصرف آب کشاورزی
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانمهندسی آبیاری
کد درس۳۲۳۰۰۳۰۴۰۲۳۱۷
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۴۸
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}