{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآشنایی با آسیب شناسی اجتماعی
نام رشتهآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانآسیب شناسی اجتماعی و بهداشت روانی
کد درس۴۲۳۰۱۲۰۲۰۳۳۰۹
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}