{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآموزش مهارت های زندگی
نام رشتهآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانامور پیشگیری
کد درس۴۲۳۰۱۲۰۴۰۳۲۱۸
تعداد واحد نظری۱
ساعت نظری۱۶
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۳۲
شیوه اجرای درسآزمایشگاهی
\n\n\n"}