{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآبزیان مضر در صید
نام رشتهصید و بهره برداری آبزیان
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانروش های صید و نگهداری آبزیان
کد درس۳۲۳۰۱۱۰۲۰۱۱۰۷
تعداد واحد نظری۱
ساعت نظری۱۶
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}