{"status":"renderView","content":"\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درساصول و فنون مذاکره
نام رشتهمهندسی فناوری عمران-راهسازی
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی
نوع درسپایه
نام پودمانمهارتهای مشترک
کد درس۲۲۰۴۰۰۴۲۲
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
\n\n\n"}