{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسهیدرولیک پیشرفته و آزمایشگاه
نام رشتهمهندسی فناوری ارشد بهره برداری نیروگاه برق آبی
مقطعکارشناسی ارشد
پودمانترمی
نوع درساختیاری
نام پودمانترمی
کد درس۲۱۰۶۰۰۹۰۱۰۲۰۹
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
شیوه اجرای درسدانش پایه
\n\n\n"}