{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درساقتصاد مهندسی در شرکت های توزیع برق
نام رشتهمهندسی فناوری ارشد شبکه های توزیع نیروی برق
مقطعکارشناسی ارشد
پودمانترمی
نوع درساختیاری
نام پودمانترمی
کد درس۲۱۰۶۰۱۲۰۱۰۲۱۱
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
شیوه اجرای درسدانش پایه
\n\n\n"}