{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسابزاردقیق پیشرفته
نام رشتهمهندسی فناوری ارشد ارتقای سیستم های کنترونیک ماشین افزار
مقطعکارشناسی ارشد
پودمانترمی
نوع درساختیاری
نام پودمانترمی
کد درس۲۱۰۶۰۱۴۰۱۰۲۱۷
تعداد واحد نظری۲
ساعت نظری۳۲
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
شیوه اجرای درسدانش پایه
\n\n\n"}