{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درسآزمون های عملکردی تایرهای نسل جدید
نام رشتهمهندسی فناوری ارشد تولید تایر
مقطعکارشناسی ارشد
پودمانترمی
نوع درساختیاری
نام پودمانترمی
کد درس۲۱۰۶۰۲۱۰۱۰۲۱۰
تعداد واحد نظری۳
ساعت نظری۴۸
تعداد واحد عملی۰
ساعت عملی۰
شیوه اجرای درسدانش پایه
\n\n\n"}